#olga90

Sbírka Dárek pro Olgu

Světlo dobré vůle, které v lidech probouzela Olga Havlová, můžete s námi nést dál. Přispějte do sbírky Dárek pro Olgu založené k jejím nedožitým 90. narozeninám. Pomozte potřebným tak, jak by to udělala i paní Olga.

Chci přispět

Podejte pomocnou ruku těm, kteří to nejvíc potřebují. Přispějte a společně tak pomůžeme seniorům, dlouhodobě nemocným a lidem se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

 
Olga Havlová ilustrace

O sbírce

Olga Havlová, zakladatelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, se vždy snažila pomáhat lidem nemocným, opuštěným, žijícím v nedůstojných podmínkách. Letos by oslavila své 90. narozeniny. Při této příležitosti jsme uspořádali sbírku, díky které chceme vybrat symbolických 900 000 korun na pomoc znevýhodněným lidem. Úspěšné dosažení cílové částky a následné rozdělení mezi potřebné by bylo pro Olgu tím nejlepším narozeninovým dárkem. Více se dozvíte na webu vdv.cz.

šipka odkaz / link arrow Podívejte se na TV spot

Olga je tu s námi

Sbírka je součástí celostátní kampaně Olga je tu s námi, kterou Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové připravil k nedožitým 90. narozeninám své zakladatelky. V průběhu celého roku si připomínáme odkaz paní Olgy na mnoha akcích po celé České republice: setkávání u Stromů Olgy Havlové, benefiční koncert na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním, výstavy fotografií "Olga Havlová a Výbor dobré vůle", udílení Ceny Olgy Havlové, mše svatá za Olgu Havlovou. Na všech akcích zaznívá Píseň pro Olgu, kterou k poctě Olgy Havlové složila Aneta Langerová.

Přehled akcí
Aneta Langerová Píseň pro Olgu

Výtěžek z písně bude věnován Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové prostřednictvím sbírky Dárek pro Olgu.

Poslechnout píseň

Komu pomáháme

Pomáháme potřebným již více než tři desítky let, a to díky vám! Naše společná pomoc míří na děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním, seniory, lidi nevyléčitelně nemocné či na ty, kteří se ocitli v sociální nouzi. Děkujeme za vaši pomoc a dobrou vůli!

více informací / more information

Pomocná ruka lidem v nouzi

Pomáháme všem, kteří se ocitli mimo mantinely „obyčejného života“, začlenit se zpět do společnosti.

více informací / more information

Stipendia znevýhodněným studentům

Odstraňujeme bariéry v přístupu ke vzdělání mladých lidí se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

více informací / more information

Integrace dětí a dospělých s handicapem do společnosti

Přispíváme na nákup zdravotnických pomůcek a podporujeme sociální služby určené pro děti a dospělé se zdravotním znevýhodněním.

více informací / more information

Pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou

Pomáháme zajistit ubytování a odborné služby lidem, kteří se octli na ulici.

více informací / more information

Aktivní a důstojné stáří

Podporujeme domácí péči, přispíváme na vybavení půjčoven zdravotnických pomůcek, financujeme vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

více informací / more information

Pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím

Podporujeme dostupnou a kvalitní paliativní péči pro pacienty trpící nevyléčitelným onemocněním a jejich rodiny.

Citát uvozovky

Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.

Olga Havlová podpis
Chci přispět

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVásCopy General
Kino AeroBio OkoKino SvětozorKino PřítomnostScala univerzitní knihovnaBio Central

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVás
Copy GeneralKino AeroBio OkoKino Světozor
Kino PřítomnostScala univerzitní kinoBio central

Hlavní mediální partneři

Česká televizeČeský rozhlas

Mediální partneři

Radio 1Kino PilotůKino LucernaAgentura ProVás
Copy GeneralKino AeroBio OkoKino Světozor
Kino PřítomnostScala univerzitní kinoBio Central